Староверы
Поморцы

Пожертвовать

тренние и вечерние молитвы

Утром, проснувшись, еще на постели перекрестись с молитвою:

Го́споди (на голову), Ису́се Христе́ (на живот), Сы́не Бо́жии (на правое плечо), поми́луй мя гре́шнаго (-ую) (на левое плечо).

Малый, семипоклонный начал
 

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне́, гре́шному (поклон).
Созда́выи мя́, Го́споди, и поми́луй мя́ (поклон).
Без числа́ согреши́х, Го́споди, поми́луй и прости́ мя́ гре́шнаго (поклон).

Досто́йно есть, я́ко вои́стину блажи́ти Тя́ Богоро́дице, при́сно блаже́нную и пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую вои́стину серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждьшую, су́щую Богоро́дицу Тя́ велича́ем (земной поклон).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свя́тому Ду́ху (поклон).
И ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь (поклон).
Го́споди поми́луй, Го́споди поми́луй, Го́споди благослови́ (поклон).

Отпуст: Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щего Креста́, и свята́го а́нгела моего́ храни́теля, и все́х ра́ди святы́х, поми́луй и спаси́ мя́, я́ко Бла́г и Человеколю́бец, ами́нь (земной поклон без кре́стнаго зна́мения).

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне́, гре́шному (поклон). Созда́выи мя́, Го́споди, и поми́луй мя́ (поклон). Без числа́ согреши́х, Го́споди, поми́луй и прости́ мя́ гре́шнаго (поклон).

Эти молитвы называются «семипоклонным началом», или «приходными и исходными поклонами», они совершаются в начале и в конце всякого молитвенного правила. 

За моли́тв святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, поми́луй нас. Ами́нь (поклон).

На вечерней молитве трижды с крестным знамением говори*:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́ вся́ческих ра́ди (трижды).

Молитва св. Макария Великого:

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю (поклон), но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́ (поклон), да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь (поклон).*

* читается только вечером

Перекрестись и читай:

Царю́ небе́сныи, Уте́шителю, Ду́ше и́стинныи, Иже везде́ сы́и и вся исполня́я, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, душа́ на́ша.

Далее читается «Трисвятое и по Отче наш»

Святы́и Бо́же, Святы́и Кре́пкии, Святы́и Безсме́ртныи, поми́луй нас (поклон, трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас. Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша. Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша. Святы́и, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша. Имене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй (трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь.

О́тче на́ш, Иже еси́ на́ небесех. Да святи́тся и́мя Твое́. Да прии́дет царствие Твое́. Да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на́ небеси и на земли́. Хлеб наш насу́щныи даждь нам днесь. И оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим. И не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, поми́луй нас. Ами́нь.

Го́споди поми́луй (12 раз).

* От сна́ воста́в, благодарю́ Тя, Всесвята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди бла́гости и долготерпе́ния, не прогне́вася на мя гре́шнаго и лени́ваго раба Твоего́, и не погуби́л еси́ мене́ со беззако́нии мои́ми, но человеколю́бствова. И в неча́янии лежа́ща воздви́же мя у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́ непобеди́мую. И ны́не, Влады́ко, Бо́же Пресвяты́и, просвети́ о́чи се́рдца моего́ и отве́рзи ми устне́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем. Воспева́ти же и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь.

 * Вечером молитва «От сна востав» не читается, а после 12 раз «Господи помилуй» читаем:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь.

Далее как утром, так и вечером читай:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу (поклон).
Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему (поклон).
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Го́споду Ису́су Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему (поклон).

Псалом 50-ый:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й. И по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́и мя от беззако́ния моего́ и от греха́ моего́ очи́сти мя. Яко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х. Яко да оправди́шися в словесе́х Свои́х и победи́ши внегда́ суди́ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся. Омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Cлу́xy моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́рзи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Tвоего́ и Ду́хом Влады́чным утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от кро́вий, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л же́ртвы, дал бых у́бо; всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу — дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на; и да сози́ждутся сте́ны Иеросали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожига́емая. Тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельца́.

Далее, оградив себя кре́стным зна́мением, читай Символ веры:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода, Иcу́ca Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от́ Бога и́стинна, рожде́на, а не сотворе́на, единосу́щна Отцу́, Им же вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к, и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с, и воплоти́вшагося от́ Дyxa Свя́та и Мари́и Де́вы вочелове́чьшася. Распя́таго за ны при Понти́йстем Пила́те, страда́вша и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тии день по писа́ниих. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́ же ца́рствию несть конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода и́стиннаго и Животворя́щаго, Иже от Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. И во еди́ну святу́ю собо́рную и апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но Креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвым. И жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Богоро́дице, Де́во, ра́дуйся, обра́дованная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю, благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко родила́ еси́ Христа́ Спа́са, Изба́вителя душа́м на́шим (трижды с поклонами).

О всепе́тая Ма́ти, ро́ждьшая всех святы́х святе́йшее Сло́во, ны́нешнее приноше́ние прие́мши, от вся́кия напа́сти изба́ви всех и гряду́щия изми́ му́ки, вопию́щия ти, аллилу́ия (трижды с поклонами земными).

Непобеди́мая и боже́ственная сила Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня, не оста́ви мя гре́шнаго, упова́ющаго на тя́ (поклон).

Пресвята́я Влады́чице моя Богоро́дице, поми́луй мя, и спаси́ мя, и помози́ ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

Вся́ небе́сныя си́лы, святи́и а́нгели и арха́нгели, херуви́ми и серафи́ми, поми́луйте мя, и помоли́теся о мне гре́шнем ко Го́споду Бо́гу, и помози́те ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й, поми́луй мя и помоли́ся о мне гре́шнем ко Го́споду Бóгу, и помози́ ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

Святы́и вели́кии Иоа́нне, проро́че и Предоте́че Госпо́день, поми́луй мя, и помоли́ся о мне гре́шнем ко Го́споду Бо́гу, и помози́ ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

Святи́и сла́внии апо́столи, проро́цы и му́ченицы, святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии и вси́ святи́и, поми́луйте мя, и помоли́теся о мне гре́шнем ко Го́споду Бо́гу, и помози́те ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

После молись по три раза с поклонами молитвы:

Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва тебе́.

Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, поми́луй мя гре́шнаго.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Пресвята́я Госпоже́ Богоро́дице, спаси́ мя, гре́шнаго раба́ Твоего́.

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й, спаси́ мя, гре́шнаго раба́ Твоего́.

Святи́и арха́нгели и а́нгели, моли́те Бо́га о мне́ гре́шнем.

Святы́и вели́кии Иоа́нне, проро́че и Предоте́че, Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о мне гре́шнем.

Святы́и сла́вныи проро́че Илие́, моли́ Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и праотцы́, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и проро́цы, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и сла́внии апо́столи и евангели́сти: Матфе́е, Ма́рко, Луко́ и Иоа́нне Богосло́ве, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и сла́внии верхо́внии апо́столи Пе́тре и Па́вле, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и вели́ции три́е святи́телие: Васи́лие Вели́кии, Григо́рие Богосло́ве и Иоа́нне Златоу́сте, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́телю Христо́в Нико́лае, моли́ Бо́га о мне гре́шнем.

Преподо́бне О́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о мне́ гре́шнем.

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши, па́стырие и учи́телие вселе́нней, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и вси, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

После этого помолись святому, имя которого носишь, и святому, празднуемому этого числа, также и другим святым, кому хочешь, а также епитимию. Потом молись о здравии родителей, родственников и близких.

Потом помолись за упокой родителей и близких, за духовных отцов и за кого имеешь усердие, по три раза произнося с поклонами:

Поко́й, Го́споди, душа́ усо́пших раб твои́х (поклон, затем называй имена).
И ели́ка в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон).
Ве́чныя му́ки изба́ви (поклон).
Небе́сному ца́рствию прича́стники учини́ (поклон).
И душа́м на́шим поле́зное сотвори́ (поклон).

Заканчивая молитвы, говори:

Го́споди, или сло́вом, или де́лом, или помышле́нием согреши́х во всей жи́зни мое́й, поми́луй мя и прости́ мя, ми́лости Твоея́ ра́ди (поклон земной).

Все́ упова́ние мое́ к Тебе́ возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ мя во Свое́м Си кро́ве (поклон земной).

Упова́ние ми Бо́г, и прибе́жище мое́ Христо́с, и покрови́тель ми есть Дух Святы́и (поклон земной).

Досто́йно есть (всю молитву и поклон земной).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху (поклон).

И ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь (поклон).

Го́споди поми́луй, Го́споди поми́луй, Го́споди благослови́ (поклон).

Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и все́х святы́х, поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго, я́ко благ и человеколю́бец, ами́нь.

И, наклонившись до земли, читай:

Осла́би, оста́ви, отпусти́, Бо́же, согреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, и я́же в ве́дении и не в ве́дении, и я́же во уме́ и в помышле́нии, я́же во́ дни и в нощи́, вся́ ми прости́, я́ко бла́г и человеколю́бец. Ами́нь.

Вставши, читай молитву сию с поклонами:

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди Человеколю́бче. Благотворя́щим бла́го сотвори́, бра́тиям и все́м сро́дником на́шим, и́же и уедини́вшимся, да́руй им вся́, я́же ко спасе́нию проше́ния, и живо́т ве́чныи (поклон).

В боле́знех су́щия посети́ и исцели́, в темни́цах су́щих свободи́, по вода́м пла́вающим прави́тель бу́ди и и́же в путе́х ше́ствующим испра́ви и поспеши́ (поклон).

Помяни́, Го́споди, и плене́нныя бра́тию на́шу, единове́рных правосла́вныя ве́ры, и изба́ви их вся́каго зла́го обстоя́ния (поклон).

Поми́луй, Го́споди, да́вших нам ми́лостыню и запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них, прости́ их и поми́луй (поклон).

Поми́луй, Го́споди, тружда́юшихся и служа́щих нам, ми́лующих и пита́ющих нас, и да́руй им вся́, я́же ко спасе́нию проше́ния, и живо́т ве́чныи (поклон).

Помяни́, Го́споди, пре́жде отше́дшыя отцы́ и бра́тию на́шу и всели́ их, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́ (поклон).

Помяни́, Го́споди, и на́шу ху́дость и убо́жество и просвети́ наш ум све́том ра́зума свята́го Ева́нгелия Твоего́ и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х Твои́х, ами́нь (поклон).

Оканчиваются сии молитвы обычным семипоклонным началом. По окончании молитв возьми в руку свой крест и, ограждаясь им, говори:

Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, благослови́ и освяти́, и сохрани́ мя си́лою Живоно́снаго Креста́ Твоего́.

После этого целуй крест. Вечером, перед сном читаем молитву Кресту (перекрестись):

Да воскре́снет Бог, и разы́дутся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менающихся кре́стным зна́мением, и да возвесели́мся реку́ще: ра́дуися Кре́сте Госпо́день, прогоня́я бе́си си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Ису́са Христа́, во а́д соше́дшаго и попра́вшаго си́лу дия́волю, и да́вшаго нам Крест Свой Честны́и на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, пречестны́и и животворя́щий Кре́сте Госпо́день, помога́й ми с пресвято́ю госпоже́ю Богоро́дицею и со все́ми святы́ми небе́сными си́лами, всегда́, и ны́не и при́сно, и во́ веки веко́м, ами́нь.

опулярное

опросы наставнику

Задать вопрос

тправить письмо

Напишите нам и мы ответим вам на любые ваши вопросы

Нажимая кнопку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 и принимая условия пользовательского соглашения

спешно отправлено

Мы ответим вам в ближайшее время

адать вопрос

За время работы этого раздела мы получили немало вопросов наставнику, где каждый из ответов является не простой «отпиской», а детальным индивидуальным рассмотрением жизненной ситуации человека.

Нажимая кнопку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 и принимая условия пользовательского соглашения